På A-Niveau er stoffet inddelt i tre hovedområder:

Kernestof: Her finder man de klassiske grundbogstekster. Hvert kernestofområde dækker fuldstændigt den pågældende del af læreplanen. Allerede nu kan hele International Politik tilgås, samt de første kapitler af Politik, Sociologi og Økonomi.

Temaer: Et vigtigt tema indenfor samfundsvidenskaben bliver grundigt undersøgt. Fokus vil være på et enkelt emne eller en problemstilling, og der vil blive trukket tråde til forskellige kernestofområder. Temateksterne er at sammenligne med den kendte temabog.

Forløbsplaner: Forløbsplanerne tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og er lige til at benytte i undervisningen. De trækker på kernestoffet, artikler fra dagblade, øvelser og meget andet materiale.