Udfordringer for velfærdsstaten

Den danske velfærdsstat er dyr i drift. Hvad er egentlig de økonomiske rammer for velfærdsstaten i de kommende år?  I de seneste årtier er der gennemført omfattende reformer af velfærdsstaten. Er der behov for yderligere reformer, og bør det i så fald være mere af det samme, eller er der tværtimod behov for nytænkning?

1
Statskassen opstillet i Finansministeriet. Er der mon penge nok på kistebunden til at opfylde alle ønskerne – og kan forbedringer af borgeneres velfærd for resten kun afstedkommes ved større offentlige udgifter? Foto: Lars Gejl.