Øvelser til: Vil flygtningekrisen splitte eller samle EU?


Øvelse 1: Billedopgave


Google ordene "flygtningekrisen 2015 i billeder" og find det billede, som I mener, fortæller mest om flygtningekrisen

Øvelse 2: Hvis EU var en person


I skal nu gå på nettet og finde tre billeder, som I synes, fortæller mest om EU. Herefter taler vi om teksten EU: Et uidentificeret politisk projekt

Øvelse 3: Informationssøgning

Find ud af hvilken aftale, der er lavet mellem EU og Tyrkiet i forbindelse med flygtningekrisen.

Øvelse 4: Afslutning


Diskuter: Hvad skal Europa (EU) gøre ved flygtningekrisen?

Øvelse 5: Junckers tale

Hvad er det som Juncker ønsker?

Øvelse 6: Informationssøgning

Find information om flygtningefordelingen på nettet. 

Hvordan går det, ud fra det I har fundet på internettet, med fordelingen af flygtninge? Hvad siger det om EU's handlekraft?

Øvelse 7: Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad er integrationsdilemmaet?
  2. Hvordan har de forskellige lande reageret på integrationsdilemmaet.
  3. Angiv forklaringer på, hvorfor de forskellige lande har reageret forskelligt. Inddrag gerne begreber som moderne og postmoderne stater.
  4. Hvorfor har man betegnet Frankrig og Tyskland lederskab er EU som et 'koorporativt hegemoni' ?
  5. Hvorfor er det ikke sådan længere?

Øvelse 8: Matrixarbejde

I skal fremlægge forskellige landes syn på, hvordan det pågældende land mener, at man skal tackle flygtningekrisen. I skal bruge begreberne moderne og postmoderne stater: Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrig, Grækenland, Italien, Ungarn og Polen.

Øvelse 9: Spørgmål (spørgsmålene er lektie)

  1. Hvilke institutioner og lovgivning har EU til at agere som en effektiv, samlet international aktør?
  2. Hvorfor er der ønsker om, at EU kan handle som en effektiv, samlet international aktør?
  3. Hvorfor er det svært for EU at handle samlet i udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken? Giv i dit svar konkrete eksempler, hvor det har været vanskeligt.
  4. Hvor har EU som international aktør haft succes? Find gerne konkrete eksempler. Sørg også for at vide, hvad WTO, G20 med mere er. 
  5. Hvor har EU som international aktør ikke haft succes?

Øvelse 10: Podcast

I timen hører vi podcasten 'Brexit - May I Leave: Briterne risikerer at blive en kastebold imellem USA og EU' fra Ræson.

På baggrund af podcasten vurderer vi, om EU som international aktør kan bidrage til at løse flygtningestrømmene fra Syrien og andre krigsplagede områder. Vil det, at England forlader EU gøre det lettere?

Øvelse 11: Teori

Arbejde med artiklen i forhold til, hvad teorierne vil sige om flygtningekrisen.

Øvelse 12: Skriftlig opgave

Vi påbegynder skriftlig opgave i timen: Diskutér hvorvidt Tysklands styrkede rolle i EU fremmer eller svækker samarbejdet i EU. Diskussionen skal tage udgangspunkt i flygtningekrisen, og du skal anvende teorier om international politik (EU-teorier).

Øvelse 13: Argumenter om EU's fremtid

Hvad taler for, at EU's fremtid består. Hvad taler imod? I skal skrive alle de argumenter ned, som I kan finde på.