Få oldtiden tættere på

Oldportalen er en komplet undervisningsmateriale til oldtidskundskab, der dækker læreplanen og er udviklet i samarbejde med gymnasielærere, forskere og museer. Portalen indeholder forskningsbaserede genrebeskrivelser og mere end 400 klassiske og perspektiverende tekster – heriblandt mange hele værker som bl.a. Odysseen, Symposion og Kong Ødipus.

Du får solidt fagligt indhold i et fleksibelt format, der giver dig frihed til at plukke og sammensætte undervisningen på din egen måde. Vi opdaterer løbende portalen med aktuelle kilder og færdige forløb forankret i den nye reform – alt sammen understøttet af digitale ressourcer som 360 grader fotos, digitale kort, illustreret digital tidslinje, mesterlærefilm, i-guides m.m.

  • Faglig kvalitet: Indholdet er udviklet af dygtige undervisere og fagpersoner
  • Fleksibilitet: Du kan sammensætte din undervisning med udgangspunkt i portalens mange ressourcer og skabe differentieret undervisning.
  • Aktualitet: Der er årlige opdateringer af indhold og løbende tilføjelse af aktuelt indhold
  • Paradigmatiske forløb der dækker læreplanen. Læs gratis forløb: Skæbne 
  • Noteværktøj: Noter kan eksporteres, deles og gemmes
  • Responsivt design og virker på pc, mac, tablet og smartphone


Gå til Oldportalen
Prøv Oldportalen